Напишіть нам!
Напишіть нам!
+ 38 (044) 221-22-02
Пн-Пт: 8.00-20.00
Сб: 8.30-17.30
Нд: 10.00-16.00
Пн-Пт: 8.00-20.00
Сб: 8.30-17.30
Нд: 10.00-16.00
гаряча лінія
акредитований майданчик

Екологічне маркування І типу у публічних закупівлях

Статтею 23 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що Замовник може вимагати від Постачальників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.

Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Керівні принципи і методи застосування екологічного маркування наведені у серії міжнародних стандартів ISO 14020, що введені в дію як державні стандарти Україні методом підтвердження шляхом тотожного перекладу.

За значенням екологічні маркування поділяються на 2 типи.

І тип вказує на конкурентну перевагу об’єкта екологічної сертифікації щодо його впливу на стан довкілля і здоров’я людини протягом життєвого циклу. Об’єктом сертифікації може бути готова продукція, послуга, організація, об’єкт будівництва.

Цей тип маркування передбачає встановлення на кожну категорію продукції чи послуг екологічних критеріїв для оцінювання її переваг і є більш надійним, на відміну від ІІ типу, тому що право на його застосування надається третьою стороною (органом з екологічного маркування) за результатами оцінювання, а не самодекларуванням, як це передбачено у ІІ типові.

Екологічне маркування І типу є орієнтиром для кінцевого споживача, замовника, постачальника чи ритейлера, орієнтованого на більш безпечну продукцію з поліпшеними функціональними характеристиками. При цьому вони не дублюють державні норми, а доповнюють їх додатковими вимогами.

Замовникам слід враховувати той факт, що на сьогодні в Україні діють ДСТУ ISO 14024:2018 та ДСТУ ISO 14024:2002. З 01.01.2020 р. почала діяти нова редакція ДСТУ ISO 14024:2018 . Разом з цим, наказом національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») від 17.12.2019 № 424 продовжено дію ДСТУ ISO 14024:2002  до 01.01.2022 р. (на перехідний період). 

Обидві редакції ДСТУ ISO 14024 визначають принципи і методи застосування екологічного маркування І типу і не мають суттєвих розбіжностей, що впливають на критерії та методи оцінювання життєвого циклу продукції.

Екологічну сертифікацію та маркування І типу застосовують до різноманітних категорій груп продукції: будівельних та оздоблювальних матеріалів (лакофарбових, теплоізоляційних, полімерних, будівельних сумішей), мийних засобів, косметики, іграшок, продукції харчової промисловості, офісного паперу, оргтехніки та іншого.

Встановлені вимоги мають бути визначені у договорі купівлі-продажу, на постачання, надання послуг чи виконання робіт. Зокрема, зазначено, що Постачальники повинні надати підтверджувальні документи згідно з встановленими замовником вимогами. Замовник же перевірятиме дотримання встановлених вимог і може відмовитись від продукції (послуг чи робіт), які не відповідають встановленим ним вимогам.

Оператори екологічного маркування І типу, які відповідають умовам і успішно пройшли незалежний міжнародний аудит та сертифікацію за програмою взаємної довіри і визнання: Global Ecolabeling Network  https://www.globalecolabelling.net/, GENICES   https://www.globalecolabelling.net/gen-members/genices/. На їхніх офіційних сайтах можна ознайомитись з чинними стандартами, що встановлюють екологічні критерії, та з реєстром виданих сертифікатів (перевірити їхню чинність).

Українська програма екологічного маркування (знак «Зелений журавлик») https://www.ecolabel.org.ua/

Атестат акредитації № 1О156 (UA)  

Сфера акредитації

Сертифікат GENICES, 2018

Регіональна програма екологічного маркування ЄС (знак «Ecolabel.EU») http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index en.htm,

Регіональна програма екологічного маркування Скандинавських країн (знак «Ecolabel Nordic (Swan)») https://www.nordic-ecolabel.org/,

Німецька програма екологічного маркування (знак «Blauer Engel»)

https://www.blauer-engel.de/en,  

Шведська програма екологічного маркування комп’ютерної і офісної оргтехніки та ІТ обладнання (знак «TCO Certified») https://tcocertified.com/,  

А також інші визнані програми екологічного маркування І типу  https://www.globalecolabelling.net/gen-members/gen-full-members-list/.

 

Матеріал підготовлено за інформацією https://infobox.prozorro.org/articles/ekologichne-markuvannya-i-tipu-ta-publichni-zakupivli

Кваліфікований електронний підпис накладено.
Кваліфікований електронний підпис відсутній.
Необхідно накласти кваліфікований електронний підпис.
label__
value__
title__
message_time__
m_text__